- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Skogsalm

Latin: Ulmus glabra

Utbredning: Skogsalmen finns främst i Svealand och Götaland, men förekommer odlad sporadiskt upp till södra Lappland.

Beskrivning: Skogsalmen kan bli upp till 40 m hög och 500 år gammal. Den förökar sig ofta genom stubbskott och växer framförallt på sydsluttningar. Skogsalmen är inte frostkänslig och den är mycket stormfast tack vare ett djupt rotsystem. Den har inte så stort ljusbehov, vilket gör att den kan växa upp under annan lövskog och konkurrera med den.

www.losa.nuSkogsalmens knopp http://www.losa.nu Skogsalmens blad

Vänster bild visar skogsalmens knopp och höger bild visar skogsalmens blad.

Knopp: Knopparna är ludna, små och ljusbruna.

Blad: Bladen är kortskaftade och de är 10-12 cm långa. De är sträva, täckta med grova hår och har en sågtandad kant.

Miljö: Almen ställer höga krav på marken och är ett av våra mest krävande trädslag. Den trivs bäst på kalkrik, näringsrik och frisk mark.

Virke: Skogsalmens ved är inte resistent mot röta. Splintveden är gulvit till gråaktig och kärnveden ljusbrun till gulbrun. Årsringarna är tydliga. Virket är tungt och segt. Det är lätt att limma och ytbehandla. Splintveden är lättimpregnerad men kärnveden är svår att impregnera.

Användning: Virket är värdefullt och används främst till möbler. Det används även till fanér och leksaker.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.